Tietosuojaseloste

Kimito Brewing Ab huolehtii yksityisyydestäsi.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, mitä henkilötietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen käytämme henkilötietojasi. Seloste sisältää myös tietoa oikeuksistasi sekä ohjeita niiden käyttämiseksi.

Mikäli haluatte lisätietoja tietosuojaa koskevista kysymyksistä, pyydämme olemaan yhteydessä tietosuojavastaavaamme käyttäen alla olevia yhteystietoja.

Mitä henkilötiedoilla tarkoitetaan?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, jonka avulla henkilö voidaan tunnistaa, kuten esimerkiksi nimeä, osoitetta taikka yhtä tai useampaa hänelle tunnusomaista tekijää. 

Mihin tarkoitukseen käytämme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä asiakassopimusten solmimiseksi sekä asiakkaidemme kanssa sovittujen palveluiden suorittamiseksi ja yhteydenpitoon.

Emme käytä henkilötietoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin ilman erillistä ja nimenomaista suostumusta, jonka voi milloin tahansa peruuttaa ilmoittamalla meille asiasta. 

Minkä tyyppisiä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joiden käsitteleminen on välttämätöntä yllä mainittuja tarkoituksia varten. Näihin tietoihin kuuluvat useimmiten:

  1. Nimi
  2. Osoitetiedot
  3. Puhelinnumero
  4. Sähköpostiosoite

Edellä mainittujen lisäksi palvelussamme käsitellään palvelumme käyttäjän itse kirjoittamaa kuvausta itsestään, mikäli käyttäjä on sellaisen laatinut, käyttäjän jättämiä tiedusteluja, tarjouksia ja tilauksia, käyttäjän antamia ja saamia palautteita sekä tilastotietoja esimerkiksi kirjautumisten lukumäärästä.

Miten takaamme käsittelyn turvallisuuden? 

Olemme toteuttaneet ja ylläpidämme sekä organisatorisia että teknisiä toimenpiteitä tietosuojan turvaamiseksi.

Kaikki henkilökohtaisia tietoja käsittelevät laitteemme ja palvelimemme on suojattu salasanoilla, palomuureilla sekä virustorjuntaohjelmistoilla. 

Fyysisessä muodossa olevia henkilötietoja käsitellään ja säilytetään valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu kolmansilta osapuolilta. 

Lisäksi henkilöstön määrä, jolla on pääsy henkilötietoihin, on rajattu ja he ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Henkilöstön tietosuojaosaamista ylläpidetään koulutusten avulla.

Lisäksi käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä edellä mainittuja tarkoituksia varten, huomioiden etenkin henkilötietojen laajuus, henkilötietojen käsittelyn laajuus, tallennusaika sekä tietojen saatavuus.

Tietoturvaloukkauksen sattuessa, meillä on tietosuojalain edellyttämä valmius ilmoittaa tapahtumasta laissa säädetylle viranomaiselle sekä niille luonnollisille henkilöille, joiden henkilötietoja tietoturvaloukkaus koskee.

Kenelle voimme luovuttaa henkilötietoja?

Pääsääntöisesti emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. 

Saatamme kuitenkin luovuttaa henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöille, esimerkiksi pilvipalvelujen tarjoajille, joilla on velvollisuus noudattaa henkilötietojen käsittelyssä turvallisuutta, säilytystä, poistamista ja muuta käsittelyä koskevia ohjeitamme.

Kaikkia henkilötietojen luovutuksia varten suoritetaan sellaiset välttämättömät ja kohtuulliset oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että henkilötietojasi käsitellään turvallisesti ja asianmukaisella tavalla siten, että oikeutesi eivät vaarannu.

Voimme myös luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, kuten poliisille, verohallinnolle tai muille viranomaisille, mikäli luovuttamista vaaditaan lain nojalla. 

Missä henkilötietojen käsittely tapahtuu?

Henkilötietojen käsittely tapahtuu lähinnä Suomessa, mutta joissakin tapauksissa henkilötietoja voidaan tallentaa muualle, EU:ssa tai ETA maissa sijaitseville palvelimille.

Kuinka kauan tietojasi säilytetään meillä? 

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain niin kauan kuin on välttämätöntä sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi ja lakisääteisten säilytysaikojen noudattamiseksi.

Tallentaessamme henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi, kuten kirjanpitoa varten, tallennamme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on lakisääteisen velvoitteemme täyttämiseksi tarpeen. 

Mitkä ovat oikeutesi henkilötietojen tarkistamiseen, oikaisemiseen ja poistamiseen?

Voit pyytää kopion henkilötiedoistasi, mikäli haluat tarkastaa tallentamamme henkilötiedot.

Sinulla on myös oikeus korjata virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot sekä oikeus vaatia, että poistamme henkilötietosi sen jälkeen, kun henkilötietojen käsitteleminen ei enää ole tarpeellista alkuperäisen tarkoituksen täyttämiseksi.

Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että henkilötietojesi käyttöä rajataan siksi aikaa, kun varmistat tietojen oikeellisuuden tai katsoessasi, ettei tietojen käsittely ole täyttänyt lainmukaisia vaatimuksia tai silloin kuin henkilötietoja tarvitaan oikeudellisten vaatimusten esittämiseen. 

Mitä tarkoitetaan rekisteröidyn oikeudella siirtää tiedot järjestelmästä toiseen?

Oikeudella siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tarkoitetaan oikeuttasi saada tallentamamme henkilötiedot ja siirtää ne kolmannelle osapuolelle.

Käytämmekö evästeitä?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka koostuvat kirjaimista ja numeroista, jotka tallentuvat verkkosivustolla vierailevan laitteeseen. Saatamme ajoittain käyttää evästeitä keräämään tietoja sivustomme toiminnasta. Nämä tiedot auttavat meitä parantamaan sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pyrimme seuraamaan verkkosivullamme tapahtuvaa vuorovaikutusta yleisellä tasolla emmekä niinkään hyödyntämään yksittäisten käyttäjien käyttäytymiseen liittyvää tietoa. Selaimesi avulla voit useimmiten muokata evästeisiin liittyviä asetuksia sekä estää ne kokonaan.

Mitkä ovat yhteystietomme? 

Rekisterinpitäjä:

Kimito Brewing AB
Hallvägen 8
25700 Kimito
Finland

Y-Tunnus: 2712215-5
Puh: 040 596 3317
Sähköposti: [email protected]

Tietosuojavastaava:

Jonas Sahlberg
Puh: 040 5963317
Sähköposti: jonas@kimitobrewing.com

Kuka valvoo henkilötietojesi käsittelyä?

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Yhteystiedot: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


Julkaistu: 2020-05-05 Pävitetty viimeksi: 2020-06-21