Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Kimito Brewing Verkkokauppa

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Kimito Brewing verkkokaupan asiakkaat

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Kimito Brewing AB
Verkkosivut: www.kimitobrewing.com
Osoite: Hallvägen 8, 25700 Kimito
Puh. 040 5963317
Sähköposti: jonas at kimitobrewing.com

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Jonas Sahlberg
Osoite: Hallvägen 8, 25700 Kimito
Puh. 040 5963317
Sähköposti: jonas at kimitobrewing.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilöitetoja kerätään Kimito Brewing verkkokaupan asiakkaiden tarvittavat henkilötiedot, jotta tilausten käsittely, palautukset, reklamaatiot ja muut asiakaspalvelutehtävät voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaasti ja asiakasystävällisesti. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä asiakkaiden nimien lisäksi seuraavat tiedot:

  • Yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Maksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Tilaushistoria (asiakkaan aikaisemmin tilaamat tuotteet)
  • Lisätiedot (esim. asiakkaan esittämät toiveet)

5 Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Henkilötiedot säilytetään ainoastaan sähköisesti ja luottamuksellisina. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Kimito Brewing AB:n hallitseman Marknad-verkkokaupan tiedoissa käyttäjätunnuksen takana. Kimito Brewing ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.